Konkurs DZIEŃ KOBIET 2018 - regulamin

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ KOBIET 2018

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KONKURS DZIEŃ KOBIET 2018 w NEWLOOK's
2. Organizatorem Konkursu jest NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na oficjalnym profilu Facebook-owym
https://web.facebook.com/NEWLOOKsInstitute/
4. Konkurs trwa od 01.03.2018 do 07.03.2018 do godziny 24:00
5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 08.03.2018 o godz. 12.00 w transmisji na żywo na Facebook’u

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
c) nie jest członkiem rodziny pracownika NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
a) napisanie 5 zdań o tym, jaki powinien być Twój idealny krem do twarzy
b) umieszczenie odpowiedzi jako komentarz pod postem ogłaszającym KONKURS
c) na końcu komentarza należy napisać: Akceptuję warunki regulaminu

§ 3
NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są:
a) pierwsza nagroda: zabieg na twarz dopasowany do potrzeb Twojej skóry oraz krem pielęgnujący do twarzy Thalgo
b) druga nagroda: zabieg na twarz dopasowany do potrzeb Twojej skóry
c) trzecia nagroda: pielęgnujący krem do twarzy Thalgo
2. Zdobywcami nagród w Konkursie DZIEŃ KOBIET 2018 z NEWLOOK's będą Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, złożoną z właścicielki NEWLOOK's - Agnieszki Feifer oraz Pracowników Instytutu.
3. Spośród wszystkich odpowiedzi zostaną wyłonieni 3 zwycięzcy - dnia 08.03.2018 o godzinie 12.00 w transmisji na żywo na Facebooku.
4. Nagrody w postaci voucherów lub produktów zostaną wysłane pocztą na adres podany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych na koszt NEWLOOK's Institute. Vouchery oraz produkty można również osobiście odebrać w NEWLOOK's Institute.
5. Vouchery i produkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Termin wykorzystania otrzymanego vouchera przypada do 30.04.2018 włącznie.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook.

§ 4
UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
1. Biorąc udział w Konkursie DZIEŃ KOBIET 2018 organizowanym przez NEWLOOK's Institute Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku podczas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
2. Wizerunek udostępniany będzie w Internecie na stronie www.instytut-urody.com oraz na oficjalnym profilu Facebook-owym https://web.facebook.com/NEWLOOKsInstitute/
3. Udostępnienie wizerunku wiąże się także z wykonaniem zdjęć podczas odbioru nagrody i wizyty w NEWLOOK's Institute

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
2. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Masz pytania lub wątpliwości?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość

Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie

NASZA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

NEWLOOK's Institute
Salon kosmetyczny w Centrum Warszawy

ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa

KONTAKT

Tel:+48 22 353 73 63
instytut@instytut-urody.com

ZAPRASZAMY

pon - pt: 9 - 21
sobota: 9 - 17