Google plus
Youtube
Instagram
Facebook

Konkurs MIKOŁAJKI - regulamin   

REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO 2018

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KONKURS MIKOŁAJKOWY w NEWLOOK's
2. Organizatorem Konkursu jest NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na oficjalnym profilu Facebook-owym
https://web.facebook.com/NEWLOOKsInstitute/
4. Konkurs trwa od 03.12.2018 do 05.12.2018 do godziny 23:59
5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 06.12.2018 ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym w serwisie społecznościowym Facebook na profilu NEWLOOK's Institute www.facebook.com/NEWLOOKsInstitute

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
c) nie jest członkiem rodziny pracownika NEW LOOK CONSULTING FEIFER AGNIESZKA z siedzibą przy ul. Warzywnej 32, 40-545 Katowice
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
a) napisanie jakie są Twoje sekrety dbania o ciało i skórę twarzy w okresie zimowym
b) odpowiedź należy umieścić jako komentarz pod postem ogłaszającym Konkurs
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń, ale wygrać tylko 1 nagrodę

§ 3
NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są:
a) pierwsza nagroda: zabieg regenerujacy NEWLOOK's oraz serum RepairLOOKs
b) druga nagroda: zabieg regenerujacy NEWLOOK's
c) trzecia nagroda: serum RepairLOOKs
2. Zdobywcami nagród w Konkursie Mikołajkowym z NEWLOOK's będą Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, złożoną z właścicielki NEWLOOK's - Agnieszki Feifer oraz Pracowników Instytutu.
3. Spośród wszystkich odpowiedzi zostaną wyłonieni 3 zwycięzcy
4. Nagrody w postaci voucherów lub produktów zostaną wysłane pocztą na adres podany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych na koszt NEWLOOK's Institute. Vouchery oraz produkty można również osobiście odebrać w NEWLOOK's Institute.
5. Vouchery i produkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Termin wykorzystania otrzymanego vouchera przypada do 28.02.2019 włącznie.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook.

§ 4
UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
1. Biorąc udział w Konkursie Mikołajkowym organizowanym przez NEWLOOK's Institute Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku podczas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
2. Wizerunek udostępniany będzie w Internecie na stronie www.instytut-urody.com oraz na oficjalnym profilu Facebook-owym https://web.facebook.com/NEWLOOKsInstitute/
3. Udostępnienie wizerunku wiąże się także z wykonaniem zdjęć podczas odbioru nagrody i wizyty w NEWLOOK's Institute

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
2. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Polecamy
   
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.